Üniversite Bursiyer Kriterleri

Şahinler Vakfı tarafından başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verilir ve geri ödeme yükümlülüğü beklenmez.


1. Burs Çeşitleri :

1.1. Üniversite Giriş Bursu (Öğrenim süresince verilmesi),


2. Başvuru Koşulları :

2.1. T.C. vatandaşı olmak,

2.2. Üniversiteye yeni girmiş olmak,(Ara sınıflarda okuyanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)(Hazırlık okuyup 1.sınıfa geçenler başvuru yapabilir.)

2.3. İstanbul da öğrenim görüyor olmak,(İstanbul dışında okuyan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

2.4. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

2.5. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

2.6. Sabıka kaydı olmaması,

2.7. Özel üniversite öğrencilerine ancak %100 burslu olmaları durumunda (ihtiyaç sahibi olmaları dikkate alınarak “Başarı Bursu” verilir.)

2.8. Aileden başka birinin Şahinler Vakfı’ndan burs almıyor olması.


3. Burs Süresi ve Devam Koşulları :

3.1. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden itibaren öğrenim görülen programın normal süresi kadardır.

3.2. Hazırlık sınıfında yalnızca 1 öğrenim yılı burs verilir (2 yarıyıl).

3.3. Bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanan öğrencilerin bursu ödenir.


4. Bursun İptal Edilmesi :

4.1. Disiplin cezası alan,

4.2. Sınıf veya dönem tekrarı yapan,

4.3. Yanlış & eksik beyanda bulunan,

4.4. Kayıt silme &Kayıt dondurma, mezuniyet gibi nedenlerle üniversite ile ilişkisi kesilen, 

4.5. Bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak iletmeyen,

4.6. Medeni durum değişikliği olan,

4.7. SGK’ya bağlı olarak çalışan (stajlar dışında)

4.8. KYK Bursu hariç olmak üzere diğer kurum, kuruluş ve vakıflardan burs alanlar
      (KYK dan burs ve kredi alanların burs başvuruları değerlendirmeye alınır.)       

Durumları  söz konusu olduğunda verilen burs kesilecektir.


5. Bursiyer Adayı Olamayacaklar :

5.1. Özel üniversitelerde burssuz okuyan öğrenciler,

5.2. Açık öğretim öğrencileri,

5.3. Aileden birinin Şahinler Vakfı’ndan burs alıyor olması,

5.4. Uzaktan eğitim öğrencileri,

5.5. 25 yaşından büyük olanlar,

5.6. 2 yıllık bölümlerde okuyanlar,

5.7. Ara sınıflarda okuyan öğrenciler

5.8. İstanbul dışında okuyan öğrenciler


6. Burs Ücreti ve Ödenmesi :

Burs ücretleri her yıl mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Ödeme bir öğrenim yılı içinde Kasım ve Haziran  ayları arasında (8  Ay) gerçekleştirilir.

İletişim

Seba Office Boulevard , Ayazağa Mah. Mimar Sinan sk. No:21 B/34 Kat:5 Sarıyer/İstanbul