Lise Bursiyer Kriterleri

Şahinler Vakfı, tarafından başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verilir ve geri ödeme yükümlülüğü beklenmez.

1. Burs Çeşitleri :
1.1. Sınavla giriş yapılan Özel, Fen ve Anadolu Liseleri ile Anadolu Mesleki ve Teknik Liseleri’ne,

1.2. Sınavsız giriş yapılan düz meslek liseleri’ne verilen burslar.


2. Başvuru Koşulları :

2.1. T.C. vatandaşı olmak,

2.2. Liseye yeni girmiş olmak,(Ara sınıflarda okuyan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

2.3. İstanbul da öğrenim görüyor olmak,(İstanbul dışında okuyan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

2.4. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

2.5. Sabıka kaydı olmaması,

2.6. Aileden başka birinin Şahinler Vakfı’ndan burs almıyor olması.

2.7. Özel Lise öğrencilerine ancak %100 burslu olmaları durumunda
      (ihtiyaç sahibi olmaları dikkate alınarak “Başarı Bursu” verilebilir.)


3. Burs Süresi ve Devam Koşulları :

3.1. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden itibaren öğrenim görülen lise programın normal süresi kadardır.

3.2. Bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanan öğrencilerin bursu ödenir.

4. Bursun İptal Edilmesi :
4.1. Disiplin cezası alan,

4.2. Sınıf  tekrarı yapan,

4.3. Yanlış beyanda bulunan,

4.4. Kayıt silme & mezuniyet gibi nedenlerle lise ile ilişkisi kesilen, 

4.5. Bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak iletmeyen,

4.6. MEB Bursu hariç olmak üzere diğer kurum, kuruluş ve vakıflardan burs alanlar
      (MEB den burs alanların burs başvuruları değerlendirmeye alınır.)       

Durumları  söz konusu olduğunda verilen burs kesilecektir.


5. Bursiyer Adayı Olamayacaklar :

5.1. Özel lise (burssuz) okuyan öğrenciler,

5.2. Açık Lise öğrencileri,

5.3. Uzaktan eğitim öğrencileri,

5.4. 18 yaşından büyük olanlar,

5.5. Aileden birinin Şahinler Vakfı’ndan burs alıyor olması,

5.6. Ara sınıflarda okuyan öğrenciler

5.7. İstanbul dışında okuyan öğrenciler

 
6. Burs Ücreti ve Ödenmesi :

Burs ücretleri her yıl mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Ödeme bir öğrenim yılı içinde Kasım ve Haziran ayları arasında ( 8 Ay) gerçekleştirilir.

İletişim

Seba Office Boulevard , Ayazağa Mah. Mimar Sinan sk. No:21 B/34 Kat:5 Sarıyer/İstanbul