Lise Bursiyer Kriterleri

Şahinler Vakfı, tarafından başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verilir ve geri ödeme yükümlülüğü beklenmez.

1. Burs Çeşitleri :

 • Sınavla giriş yapılan Özel, Fen ve Anadolu Liseleri ile Anadolu Mesleki ve Teknik Liseleri’ne,
 • Sınavsız giriş yapılan düz meslek liseleri’ne verilen burslar.

2. Başvuru Koşulları :

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Liseye yeni girmiş olmak,(Ara sınıflarda okuyan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Sabıka kaydı olmaması,
 • Aileden başka birinin Şahinler Vakfı’ndan burs almıyor olması.
 • Özel Lise öğrencilerine ancak %100 burslu olmaları durumunda (ihtiyaç sahibi olmaları dikkate alınarak “Başarı Bursu” verilebilir.)

3. Burs Süresi ve Devam Koşulları :

 • Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden itibaren öğrenim görülen lise programın normal süresi kadardır.
 • Bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanan öğrencilerin bursu ödenir.

4. Bursun İptal Edilmesi :

 • Disiplin cezası alan,
 • Sınıf tekrarı yapan,
 • Yanlış beyanda bulunan,
 • Kayıt silme & mezuniyet gibi nedenlerle lise ile ilişkisi kesilen,
 • Bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak iletmeyen,

5. Bursiyer Adayı Olamayacaklar :

 • Özel lise (burssuz) okuyan öğrenciler,
 • Açık Lise öğrencileri,
 • Uzaktan eğitim öğrencileri,
 • 18 yaşından büyük olanlar,
 • Aileden birinin Şahinler Vakfı’ndan burs alıyor olması,
 • Ara sınıflarda okuyan öğrenciler


6. Burs Ücreti ve Ödenmesi :

Burs ücretleri her yıl mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Ödeme bir öğrenim yılı içinde Kasım ve Haziran ayları arasında gerçekleştirilir.

 

Lise Bursiyer İstenilen Evraklar

İletişim

Seba Office Boulevard , Ayazağa Mah. Mimar Sinan sk. No:21 B/34 Kat:5 Sarıyer/İstanbul